tasas uso pistas pádel

2 entradas

13/06/18 – Entrada en vigor de la nueva normativa referente al cobro de las pistas

A partir de hoy 13/06/18 entra en vigor la nueva normativa, quedando así:

  • 9:00-15:00 > 10€/1:30h/pista [se puede comprar bono 5 partidos 40€]
  • 15:00-22:30 > 12€/1:30h/pista [se puede comprar bono 5 partidos 50€]

Más información en el enlace:

Detalle – Deputación de Pontevedra

b) O Ilmo. Concello do Grove, para aquelas utilizacións que impliquen risco de danos ou deterioro anormal das instalacións, poderá esixir un depósito previo para responder, se é o caso, das indemnizacións por danos que se poidan producir nos terreos de xogo ou en calquera outro servizo complementario.